EU 70/21 Udržitelné finance – povinnost některých společností zveřejňovat nefinanční informace, T:26.5.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k povinnosti některých společností zveřejňovat nefinanční informace.

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci, kterým se doplňuje článek 8 nařízení o Taxonomii (2020/852/EU), tím že upřesňuje obsah a prezentaci informací, které mají podniky zveřejňovat podle článků 19a nebo 29a Směrnice o nefinančním reportování (2014/95/EU) (NFRD), týkající se environmentálně udržitelných ekonomických činností.

Nejedná se o text revize NFRD, tzv. Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), který v současné době Komise také připravuje.

Níže naleznete dokument – EU 70_21 EK Návrh nařízení v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 26. 5. 2021.