EU 7/23 Akt o kybernetické odolnosti; T: 17.1.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k Aktu o kybernetické odolnosti – nová pravidla kybernetické bezpečnosti pro digitální produkty a podpůrné služby.

Nařízením by měly by být řešeny dva hlavní problémy, které zvyšují náklady pro uživatele a pro společnost: nízká úroveň kybernetické bezpečnosti produktů s digitálními prvky, která se odráží v rozšířené zranitelnosti a nedostatečném a nekonzistentním poskytování bezpečnostních aktualizací k jejímu řešení, a nedostatečné chápání informací a přístup k informacím ze strany uživatelů, což jim znemožňuje vybrat si produkty s odpovídajícími kybernetickými bezpečnostními vlastnostmi nebo je používat bezpečným způsobem.

Cílem tohoto nařízení je stanovit mezní podmínky pro vývoj bezpečných produktů s digitálními prvky tím, že bude zajištěno, aby hardwarové a softwarové produkty byly uváděny na trh s méně zranitelnostmi a aby výrobci brali vážně bezpečnost v průběhu celého životního cyklu produktu. Má rovněž vytvořit podmínky umožňující uživatelům, aby při výběru a používání produktů s digitálními prvky zohlednili kybernetickou bezpečnost.

Níže naleznete dokumenty – EU 7_23 EK Návrh nařízení COM(2022)454, EU 7_23 EK Příloha  a EU 7_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 17. 1. 2023.