EU 7/22 Digitalizace odvětví energetiky – akční plán EU; T:17.1.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k digitalizaci odvětví energetiky.

Digitální technologie mohou uvolnit celý potenciál flexibilní výroby a spotřeby energie v různých odvětvích a umožnit větší využívání energie z obnovitelných zdrojů. Tento akční plán pomůže vytvořit konkurenceschopný trh s digitálními energetickými službami a digitální energetickou infrastrukturou, které budou bezpečné, účinné a udržitelné z hlediska kybernetické bezpečnosti. Podpoří integraci energetického systému, účast samovýrobců na transformaci energetiky a zajistí interoperabilitu energetických dat, platforem a služeb.

Země EU by měly umožnit interoperabilitu svých energetických služeb. Podle směrnice o elektřině musí Komise schválit požadavky na interoperabilitu a nediskriminační a transparentní postupy týkající se přístupu k údajům o měřeních a spotřebě a také k údajům potřebným ke změně poskytovatele služeb, odezvě na straně poptávky a dalším službám.

Níže naleznete dotazník – EU 7_22 EK Digitalizace odvětví energetiky v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 17.1.2022.