EU 7/20 Čistá energie – strategie integrace energetických systémů. T: 25.5.2020

Evropská komise zahájila konzultaci k Čisté energii – strategii integrace energetických systémů. Jedná se o tzv. Roadmap (ta popisuje problém, který má být vyřešen, a cíle, které mají být splněny, vysvětluje, proč je zapotřebí opatření EU a nastiňuje politické možnosti)

Cílem této strategie je lépe propojit různá energetická odvětví v EU (elektřina, plyn, budovy, doprava, průmysl), aby jim napomohla snížit emise uhlíku. To znamená nahrazení fosilních paliv obnovitelnou elektřinou nebo jinými obnovitelnými a nízkouhlíkovými palivy tam, kde není elektrifikace možná, a současně je zajištěna bezpečná a cenově dostupná energie.

Strategie navrhne konkrétní kroky potřebné k vybudování energeticky neutrálního systému. To pomůže dosáhnout cílů v oblasti klimatu stanovených v Evropské zelené dohodě.

Níže naleznete dokument – 7/20  Roadmap – Ares(2020)2520855 v anglickém jazyce ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 25. 5. 2020.

/jak-na-