EU 7/19 Balíček opatření pro modernizaci státní podpory z roku 2012, pokyny pro oblast železniční dopravy a pojištění krátkodobých vývozních úvěrů, T: 15.7.2019

V roce 2012 zahájila Komise modernizaci státní podpory, která má tři hlavní cíle: 1) podpořit růst na posíleném, dynamickém a konkurenčním vnitřním trhu; 2) zaměřit kontroly na případy s největším dopadem na vnitřní trh a 3) zjednodušit pravidla, aby se urychlil rozhodovací proces.

Cíl konzultace:

  • posoudit, zda jsou stávající pravidla státní podpory stále vhodná pro daný účel
  • zjistit, zda přispěla k dosahování cílů strategie EU 2020
  • získat názory týkající se jejich účelnosti, efektivnosti, soudržnosti, relevance a přidané hodnoty EU

Kontrola účelnosti zohlední:

  • obecné cíle modernizace státní podpory
  • specifické cíle právního rámce
  • současné a (již známé) budoucí výzvy

Níže naleznete dotazník v českém jazyce s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 12. 7. 2019.

Soubory