EU 69/16 EK – Hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU, T: 9. 01. 2017

Evropská Komise zahájila veřejnou konzultaci týkající se hodnocení procesních a kompetenčních aspektů kontroly spojování podniků v EU. Kontrola fúzí představuje jeden z nástrojů evropského práva v oblasti hospodářské soutěže. Kontrola je prováděna na základě Nařízení Rady č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků, jehož cílem je zajistit, aby soutěž na vnitřním trhu nebyla narušována koncentrací korporací. V posledních letech (zejm. rok 2009 a po roce 2013) Komise posuzovala fungování různých aspektů kontroly fúzí a určila oblasti, kde by mohlo dojít k jejich zlepšení a zjednodušení. Zejména v roce 2014 Komise přijala Bílou knihu, která hodnotí fungování nařízení s cílem ho dále zefektivnit.

Cílem konzultace je přezkoumat, zda existuje prostor pro další zjednodušení systému kontroly fúzí. Dále je snahou získat zpětnou vazbu na funkčnost systému, a to s ohledem na snižování byrokracie. Hodnocena je i efektivita prahových hodnot obratů firem stanovených dle nařízení a další technické aspekty.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2016_merger_control/index_en.html.
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 9. 1. 2017.

Související soubory

/jak-na-