EU 69/23 CBAM – povinnosti podávat zprávy během přechodného období T:3.7.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh prováděcího nařízení k povinnosti podávat zprávy během přechodného období mechanismu úpravy uhlíkových hranic.

Nařízení (EU) 2023/965 stanoví oznamovací povinnosti pro účely mechanismu úpravy hranic uhlíku během přechodného období od 1. října 2023 do 31. prosince 2025.

Během přechodného období mají dovozci nebo nepřímí celní zástupci podávat zprávy o množství dováženého zboží, přímých a nepřímých emisích, které jsou v něm obsaženy, a jakékoli ceně uhlíku skutečně zaplacené v zahraničí za tyto emise, včetně cen uhlíku zaplacených za emise obsažené v příslušných prekurzorových materiálech.

Níže naleznete dokumenty – EU 69_23 EK Návrh prováděcího nařízení – Ares(2023)4079551 a EU 69_23 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 3. 7. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/