EU 69/21 Nařízení o chemických látkách (REACH) – aktualizovaný seznam látek podléhajících omezení, T:26.5.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení o chemických látkách (REACH) – aktualizovaný seznam látek podléhajících omezení.

Cílem iniciativy je doplnit na seznam EU pro látky podléhající omezení (příloha XVII nařízení REACH) ty látky, které byly v nedávné době klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR)

Níže naleznete dokumenty – EU 69_21 EK Návrh nařízení a EU 69_21 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 26. 5. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/