EU 68/16 Konzultace MF týkající se daní z příjmu právnických osob, T: 18. 11. 2016

Dovoluji si Vás informovat o veřejné konzultaci ze strany Ministerstva financí k aktuálním návrhům dvou směrnic Rady – návrh směrnice o Společném základu daně z příjmu právnických osob (CCTB) a návrh směrnice o Společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB).
Bližší informace, jako i samotné návrhy, můžete najít na stránce https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/verejne-diskuze/2016/verejna-konzultace-k-predlozenemu-navrhu-26465
Vaše případné připomínky a podněty k uvedeným návrhům můžete zasílat na e-mailovou adresu DanezPrijmu@mfcr.cz formou tabulky na uvedeném odkazu, a to do 18. listopadu 2016.
Podněty budou následně zejména sloužit jako východiska pro formulování rámcové pozice a pro vyjádření pozice ČR na jednáních pracovních skupin v rámci EU.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/