EU 68/10 Návrh směrnice o vstupu a pobytu sezónních pracovníků ze třetích zemí; T: 8. 9. 2010

Evropská komise vypracovala návrh směrnice o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnání.

Cílem tohoto návrhu je stanovit společný postup pro vstup do EU a pobyt na jejím území a vymezuje práva sezónních pracovníků ze třetích zemí.

Evropské sdružení řemeslníků a malých a středních podnikatelů UEAPME se chystá sestavit k tomuto dokumentu oficiální pozici a žádá všechny dotčené subjekty o zaslání svých připomínek k tomuto návrhu.

Podrobnější informace k tomuto návrhu jsou uvedeny v přiložené tiskové zprávě Evropské komise. V příloze je zároveň k dispozici plné znění navrhované Směrnice. Oba dokumenty jsou k dispozici v českém jazyce.

Své připomínky k této problematice prosíme zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do středy 8. září 2010.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/