EU 68/23 Evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti; T:30.6.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k EFRS – evropským standardům pro podávání zpráv o udržitelnosti (první sada)

Tento akt doplňuje směrnici o účetnictví ve znění směrnice o podávání zpráv podniků o udržitelnosti, která vyžaduje, aby velké společnosti a kotované společnosti pravidelně zveřejňovaly zprávy o sociálních a environmentálních rizicích, jimž čelí, a o tom, jaký dopad mají jejich aktivity na lidi a životní prostředí. Akt stanovuje průřezové normy a normy pro zveřejňování environmentálních, sociálních a správních informací.

V příloze č.1 (Anex 1) naleznete rozdělení norem:

skupinaoznačenípředmět
Cross-cuttingESRS1Všeobecné požadavky
Cross-cuttingESRS2Obecné informace
EnvironmentESRS E1Změna klimatu
EnvironmentESRS E2Znečištění
EnvironmentESRS E3Vodní a mořské zdroje
EnvironmentESRS E4Biodiverzita a ekosystémy
EnvironmentESRS E5Využívání zdrojů a oběhové hospodářství
SocialESRS S1Vlastní pracovní síla
SocialESRS S2Zaměstnanci v hodnotovém řetězci
SocialESRS S3Dotčené komunity
SocialESRS S4Spotřebitelé a koncoví uživatelé
GovernanceESRS G1Obchodní chování

Každá norma je rozdělena do číslovaných odstavců/bodů. Každá norma má také dodatek A obsahující „aplikační požadavky“, které jsou číslovány jako AR 1, AR 2 atd. Některé normy obsahují také další přílohy.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím v níže uvedeném formátu na adresu eupripominkovani@komora.cz do 30. 6. 2023.

  1. Obecné komentáře:
  2. Specifické komentáře k dokumentu Návrh nařízení:
  3. Specifické komentáře k příloze 1 ve formě:
    • ESRS E3 – bod 23 – komentář se zdůvodněním
    • ESRS S4 – AR 15 – komentář se zdůvodněním
    • ESRS 1 – příloha C – komentář se zdůvodněním
  4. Specifické komentáře k příloze 2:

Níže naleznete dokumenty – EU 68_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – – Ares(2023)4009405 a EU 68_23 EK Přílohy 1 – 3 v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/