EU 68/21 Revize nařízení REACH (chemické látky) – životní prostředí bez toxinů; T:25.5.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k revizi nařízení REACH (chemické látky). K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě podrobnějšího dotazníku.

Jedním z cílů Zelené dohody pro Evropu je snížit znečištění životního prostředí toxickými látkami na nulu. V rámci toho úsilí byla jako součást strategie pro udržitelnost ohlášena opatření na ochranu životního prostředí před nebezpečnými chemickými látkami a na podporu inovací, aby bylo možné vytvořit bezpečné a udržitelné alternativy. K dosažení těchto cílů bude třeba revize pravidel pro registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek v EU.

Níže naleznete dokument – EU 68_21 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2021)2962933 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 25. 5. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/