EU 67/16 EK – Konzultace týkající se hodnocení směrnice 75/324/EHS o aerosolových rozprašovačích, T: 8. 1. 2017

Evropská Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 1975 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů.

Směrnice o aerosolových rozprašovačích je jedním z nejstarších právních předpisů EU týkajících se bezpečnosti výrobků. Směrnice byla přijata s cílem harmonizovat odlišné vnitrostátní právní předpisy, a přispět tak k vytvoření skutečného evropského trhu založeného na společných bezpečnostních požadavcích.

Cílem tohoto hodnocení je posoudit, zda směrnice i nadále zaručuje volný pohyb aerosolových rozprašovačů v rámci EU a zároveň zajišťuje vysokou míru jejich bezpečnosti.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8941
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 8. 1. 2017.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/