EU 66/22 Akt o kybernetické odolnosti; T:18.5.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci (zároveň probíhá i sběr informací k posouzení dopadů)Aktu o kybernetické odolnosti – nová pravidla kybernetické bezpečnosti pro digitální produkty a podpůrné služby

Digitální produkty a doplňkové služby vytvářejí ve státech EU nové příležitosti pro ekonomiku i společnost. Přinášejí však také nové výzvy – při intenzívnějším propojení mohou kybernetické incidenty ovlivnit celý systém a narušit hospodářskou a sociální sféru.

Cílem této iniciativy je řešit potřeby trhu a chránit zároveň spotřebitele před nebezpečnými produkty. Budou zavedena společná pravidla kybernetické bezpečnosti pro výrobce a prodejce hmotných i nehmotných digitálních produktů a doplňkových služeb.

Konzultace obsahuje:

  • Oddíl 1: Kybernetická bezpečnost digitálních produktů a uživatelů digitálních produktů
  • Oddíl 2: Zlepšení kybernetické bezpečnosti digitálních produktů
  • Oddíl 3: Dopad potenciálních regulačních opatření na zúčastněné strany

Níže naleznete dotazník – EU 66_22 EK Akt o kybernetické odolnosti a dále dokument EU 66_22 EK Výzva k předložení informací – Ares(2022)1955751 v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník či otevřené připomínky (ve Wordu – týká se dokumentu k posouzení dopadů) prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 18.5.2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/