EU 66/21 Kolektivní smlouvy pro OSVČ; T: 21.5.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) ke kolektivním smlouvám pro OSVČ. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě podrobnějšího dotazníku.

Tato iniciativa si klade za cíl definovat oblast působnosti právních předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže, aby se umožnilo zlepšení kolektivních smluv – nejen pro zaměstnance, ale za určitých okolností i pro samostatně výdělečně činné osoby.

Níže naleznete dokument – EU 66_21 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2021)102652 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 21. 5. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/