EU 65/16 – Návrh stanoviska EUROCHAMBRES k revizi modré karty pro kvalifikované pracovníky ze třetích zemí, T: 15. 11. 2016

Směrnice o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysoce odborné dovednosti (2009/50/ES), tzv. modrá karta, byla přijata v roce 2009. Jejím cílem bylo přilákat kvalifikované pracovníky, a přispět tak ke konkurenceschopnosti a ekonomickému růstu EU. Vzhledem k tomu, že byl však režim modré karty shledán nedostačujícím a neatraktivním, Evropská komise předložila v červnu tohoto roku návrh na jeho změnu. K návrhu Evropské komise vypracovalo Sdružení evropských hospodářských komor EUROCHAMBRES návrh stanoviska a vyzvalo své členy k zaslání svých připomínek.

Návrh Evropské komise i návrh stanoviska EUROCHAMBRES naleznete v příloze této stránky.

Jakékoliv Vaše náměty a názory k danému návrhu prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 15. 11. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/