EU 65/11 Revize směrnice o statutu ES z hlediska zapojení zaměstnanců; T: 1. 9. 2011

Evropská komise zahájila na základě článku 154 Smlouvy o fungování Evropské unie první fázi konzultace evropských sociálních partnerů ohledně případné revize Směrnice 2001/86/EC doplňující Statut evropské akciové společnosti v otázce zapojení zaměstnanců.

Po vyjádření evropských sociálních partnerů zahájí Evropská komise druhou konzultační fázi v případě, že shledá potřebu evropské akce. Tato fáze bude zahrnovat návrh na určitou akci v souladu s článkem 154 (3) Smlouvy o fungování Evropské unie.
Evropská komise na základě provedené evaluace implementace Směrnice 2001/86/EC zjistila, že se Evropské akciové společnosti (z nichž 45% je vytvořeno v ČR) potýkají s problémem zapojení zaměstnanců do řízení, především s ohledem na potřebu zahájit vyjednávání s jejich zástupci již před založením evropské akciové společnosti. Evropská komise rovněž identifikovala řadu právních nejistot spojených s vyjednáváním, metodou kalkulace počtu pracovníků, přeměnou společnosti na jiný statut, atp.
Z tohoto důvodu se Komise sociálních partnerů dotazuje:
• Domníváte se, že problematika zapojení zaměstnanců do řízení evropské akciové společnosti je kvalitně řešena nebo je naopak třeba ji změnit?
• Na co by se případná revize směrnice společně s revizí statutu evropské akciové společnosti měla v tomto ohledu zaměřit?

Své příspěvky či jakékoliv podněty k této konzultaci prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 1. září 2011.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/