EU 65/23 Emisní třída CO2 těžkých vozidel s přívěsy; T:19.6.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh směrnice přijaté Komisí k emisní třídě CO2 těžkých vozidel s přívěsy.

Cílem tohoto návrhu je stanovit pravidla pro zahrnutí dopadu přípojných vozidel jízdních souprav těžkých nákladních vozidel na emise CO2 do systémů výběru silničních poplatků, která budou rozlišovat silniční poplatky na základě emisí CO2 z vozidel. Tento návrh nadto pozměňuje stávající ustanovení směrnice (EU) 2022/362 týkající se rozlišení poplatků za pozemní komunikace a poplatků za užívání těžkých vozidel podle jejich emisí CO2 s cílem zohlednit novou strukturu nařízení (EU) 2019/1242 vyplývající z její revize podle návrhu COM(2023)88.

Níže naleznete dokumenty – EU 65_23 EK Návrh směrnice COM(2023)189 a EU 65_23 EK Příloha ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 19. 6. 2023.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/