EU 65/22 Chemické látky – revize směrnice o bezpečnosti hraček; T:16.5.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi směrnice o bezpečnosti hraček.

Směrnice o bezpečnosti hraček stanoví bezpečnostní požadavky, které musí hračky splňovat, mají-li být uvedeny na trh v EU.

Cílem iniciativy je lépe chránit děti před riziky, které mohou být s hračkami spojeny, zejména před obsaženými chemickými látkami. Iniciativa navazuje na strategii pro udržitelnost chemických látek a z hodnocení stávajících pravidel bezpečnosti hraček dokončených v roce 2020. Zároveň usiluje o posílení jednotného trhu s hračkami.

Níže naleznete dotazník – EU 65_22 EK Revize směrnice o bezpečnosti hraček v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 16.5.2022

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/