EU 65/21 Odvětví vína – novelizace postupu pro změnu tradičních výrazů, T:21.5.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízenínovelizaci postupu pro změnu tradičních výrazů v odvětví vína.

Pravidla EU týkající se používání chráněných tradičních výrazů v odvětví vína byla v roce 2019 aktualizována. Po aktualizaci bylo v ustanoveních o změně tradičních výrazů zjištěno opomenutí. Cílem této iniciativy je pozměnit tato ustanovení, aby bylo toto opomenutí napraveno.

Níže naleznete dokument – EU 65_21 EK Návrh nařízení v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz  do 21. 5. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/