EU 64/22 Revize nařízení o detergentech; T:16.5.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi nařízení o detergentech.

Iniciativa přezkoumá nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech. Cílem je:

  • snížení administrativní zátěže
  • zajištění většího souladu s ostatními příslušnými právními předpisy
  • přizpůsobení právních předpisů o detergentech technickému pokroku

Detergenty pomáhají zajišťovat zdraví a hygienu téměř ve všech oblastech lidské činnosti. Patří mezi ně prací prostředky či avivážní přípravky nebo prostředky pro mytí nádobí a univerzální/povrchové čisticí prostředky. Kromě výrobků pro domácnost jsou detergenty rovněž určeny k profesionálnímu použití, a chrání tak zdraví a hygienu například v nemocnicích, restauracích a průmyslových zařízeních.

Níže naleznete dotazník – EU 64_22 EK Revize nařízení o detergentech v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 16.5.2022