EU 64/21 Energie z obnovitelných zdrojů – nová platforma pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, T:21.5.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízenínové platformě pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie

Právní předpisy EU týkající se obnovitelných zdrojů energie stanoví mechanismy spolupráce mezi zeměmi EU. Jedním z těchto mechanismů jsou „statistické převody“ množství energie z obnovitelných zdrojů. V rámci této iniciativy vznikne tzv. platforma pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie, která by měla usnadnit statistické převody mezi zeměmi EU. Ty země, které nedosáhly závazných vnitrostátních cílů pro rok 2020, by si mohly „koupit“ energii z obnovitelných zdrojů od těch zemí, které jsou nad rámcem svého cíle.

Níže naleznete dokument – EU 64_21 EK Návrh nařízení v anglickém jazyce ve formátu pdf (český jazyk či jiný formát bohužel nejsou k dispozici)
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz  do 21. 5. 2021.