EU 63/16 – Konzultace týkající se hodnocení směrnice 95/16/ES o výtazích, T: 12. 12. 2016

Evropská Komise zahájila konzultaci týkající se hodnocení směrnice 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výtahů.

Prostřednictvím veřejné konzultace se Komise snaží získat názory zainteresovaných stran a subjektů týkající se relevance směrnice o výtazích, její účinnosti v jednotlivých členských státech EU a její přidané hodnoty. Konzultace se dále zabývá novými technologiemi a jejich možnými dopady na výtahový průmysl a bezpečnost; problematikou přístupnosti výtahů osobám se zdravotním postižením či přehledností a úplností definic a pravidel stanovených ve směrnici.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzích pdf a word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8930
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 12. 12. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/