EU 63/10 Vzájemné hodnocení implementace směrnice o službách: T: 6. 9. 2010

Evropská komise spustila veřejnou konzultaci zabývající se správnou a úplnou harmonizací Směrnice o službách na vnitřním trhu v různých členských státech. Cílem této konzultace je získat praktické informace o tom jak byla směrnice na národních úrovních jednotlivých členských zemí implementována.

V této souvislosti vyzývá Evropská komise podnikatele, aby vzájemně ohodnotili implementaci Směrnice v ostatních členských státech EU a to prostřednictvím přiloženého dotazníku. Dotazník by měl být vyplněn pro každou členskou zemi zvlášť.

Komise zároveň žádá o zaslání jakýchkoliv praktických problémů či podnětů týkajících se překážek ve volném pohybu služeb v rámci členských státu.

Odpovědi na otázky v dotazníku, či jakékoliv podněty z oblasti volného poskytování služeb v rámci EU prosíme zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 6. září 2010

Podrobnější informace o samotné konzultaci dostupné v anglickém jazyce naleznete na stránkách Evropské komise zde: https://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2010/services_directive_en.htm

Pokud byste odpovídali na konzultaci Evropské komise přímo, informujte nás prosím o Vašem příspěvku také.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/