EU 63/23 Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040; T:16.6.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k cíli EU v oblasti klimatu do roku 2040.

Účelem tohoto sdělení je zahájit proces, který by měl stanovit cíl v oblasti klimatu do roku 2040 a nasměrovat tak EU k dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Sdělení se bude opírat o podrobné posouzení dopadů, které se stane podkladem pro návrh předpisu, jenž daný cíl pro rok 2040 stanoví.

Níže naleznete dotazník – EU 63_23 EK Cíl EU v oblasti klimatu do roku 2040 ve formátu pdf (bohužel jiný formát není momentálně k dispozici).

Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 16.6.2023.