EU 63/22 Přeshraniční vymáhání pravidel silničního provozu; T:12.5.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k přeshraničnímu vymáhání pravidel silničního provozu.

Komise provádí přezkum směrnice o přeshraničním vymáhání předpisů, která umožňuje členským státům EU vyměňovat si informace o dopravních deliktech v oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Směrnice se vztahuje na:

  • překročení nejvyšší dovolené rychlosti,
  • nepoužití bezpečnostních pásů,
  • nezastavení na červený signál světelného signalizačního zařízení,
  • řízení vozidla pod vlivem alkoholu,
  • řízení vozidla pod vlivem drog,
  • nepoužití ochranné přilby,
  • použití zakázaného pruhu
  • nedovolené použití mobilního komunikačního zařízení (např. mobilního telefonu) za jízdy.

Tato směrnice pomáhá orgánům členských států stíhat pachatele dopravních přestupků tím, že umožňuje zveřejnit osobu spojenou s registrací vozidla. Pachatelé dopravních přestupků se však často potýkají s potížemi kvůli nedostatku překladu při odvolání nebo kvůli nejasným schématům penále. Cílem revize je dále zlepšit postupy přeshraničního vymáhání a zajistit spravedlivé zacházení.

Níže naleznete dotazník – EU 63_22 EK Přeshraniční vymáhání pravidel silničního provozu v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 12.5.2022

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/