EU 62/16 EK-Konzultace ke zkvalitnění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, T:5.12.2016

Evropská Komise zahájila konzultaci ke zkvalitnění předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy. Konzultace se zabývá předpisy, jako je např. doba jízdy, odpočinku či pracovní doba, zároveň se konzultace věnuje i otázkám o vysílání pracovníků, které se řídí směrnicí 96/71/ES.
Legislativní rámec upravující sociální oblast v silniční dopravě je zakotven ve třech navzájem propojených legislativních aktech, a to:
– Nařízení č. 561/2006 týkající se dob řízení, přestávek v řízení a dob odpočinku
– Směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě
– Směrnice 2006/22/ES o kontrole dodržování předpisů o době řízení, přestávkách v řízení a dobách odpočinku
Otázky v konzultačním dotazníku se zaměřují zejména na uplatňování a fungování právních předpisů a na možnosti jejich zlepšení a zefektivnění.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v českém jazyce ve verzi pdf i word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-social-legislation-road_en.
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 5.12 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/