EU 62/22 Revize směrnice o řidičských průkazech; T:12.5.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi směrnice o řidičských průkazech

Komise provede revizi stávající směrnice o řidičských průkazech přijaté v roce 2006 s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a usnadnit volný pohyb. Nová iniciativa zohlední nové výzvy v oblasti mobility, zejména v digitální oblasti, a přispěje k cílům EU stanoveným ve strategii pro inteligentní a udržitelnou mobilitu do roku 2020.

Níže naleznete dotazník – EU 62_22 EK Směrnice o řidičských průkazech v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 12.5.2022

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/