EU 62/21 Udržitelná doprava – nový rámec pro městskou mobilitu; T: 19.5.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k novému rámci pro městskou mobilitu. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě podrobnějšího dotazníku.

Opatření předkládaná v rámci této iniciativy mají podpořit země EU v rozvoji systémů městské dopravy, které jsou bezpečné, přístupné, inkluzivní, cenově dostupné, inteligentní, odolné a neprodukují emise. Cílem je pomoci EU dosáhnout klimatického cíle, který si stanovila do roku 2050. Iniciativa navazuje na balíček opatření v oblasti městské mobility z roku 2013.

Rovněž se zabývá znečištěním způsobovaným dopravou a řešením problematiky dopravního přetížení. Dále se zohledňují zkušenosti získané během koronavirové pandemie a jejího dopadu na veřejnou dopravu. Tyto zkušenosti nám mohou pomoci s přechodem na klimaticky neutrální hospodářství a dopravu bez emisí na místní úrovni.

Níže naleznete dokument – EU 62_21 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2021)2793728 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 19. 5. 2021.