EU 6/17 EK Inteligentní specializace: nový přístup k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií, T: 20.3.2017

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci ke strategii inteligentní specializace týkající se nového přístupu k evropskému růstu a zaměstnanosti prostřednictvím regionálních inovačních strategií. Účelem inteligentní specializace je prostřednictvím regionálních inovačních strategií podpořit růst Evropské unie a jednotlivých národních ekonomik. Cílem této veřejné konzultace je shromáždit názory a podněty zainteresovaných stran z různých regionů k provádění strategie. Výstupy z konzultace pomohou Komisi k identifikaci osvědčených postupů a problémů při budoucím rozvoji výzkumů a inovací prováděných prostřednictvím strategie inteligentní specializace.

Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve formátu PDF i Word v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/consultations/smart-specialisation/ .
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 20. 3. 2017.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/