EU 6/16 Konzultace týkající se dlouhodobých a udržitelných investic, T: 16. 3. 2016

Posílení růstu a investic je jednou z hlavních priorit Evropské komise. Chce-li Evropa zachovat a rozšířit svou konkurenceschopnost, potřebuje růst nových dlouhodobých a udržitelných investic. Právě takovéto investice mohou přispět k dosažení politických cílů EU souvisejících s přechodem na nízkouhlíkové a vůči změně klimatu odolné ekonomiky. Udržitelné investice dále mohou podporovat environmentálně a sociálně udržitelné tvorby bohatství včetně dodržování základních práv a svobod.

Sdělení o dlouhodobém financování evropské ekonomiky z roku 2014 zdůrazňuje, jako jeden z klíčových rysů dlouhodobého financování, aby investoři při svých investičních strategiích brali v úvahu dlouhodobé sociální aspekty či problematiku životního prostředí. Akční plán unie kapitálových trhů rovněž zdůrazňuje důležitost sociálně odpovědných investic (ESG).

Tato konzultace se snaží získat informace o tom, jak institucionální investoři, správci aktiv a další poskytovatelé služeb v investičním řetězci integrují ESG aspekty do investičního rozhodování. Veřejná konzultace si také dává za cíl shromáždit informace o možných překážkách pro dlouhodobě udržitelné investice. Výsledky této konzultace budou využity ke zhodnocení současného stavu této oblasti.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 16. března 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/