EU 6/15 Konzultace k přezkumu nařízení o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu T: 2. 3. 2015

V říjnu 2014 zveřejnila Evropská komise Sdělení o zátěžovém testu vyhodnocujícím dopady možného částečného anebo kompletního přerušení dodávek plynu z Ruska. Jedním z hlavních závěrů tohoto testu byla skutečnost, že vzájemná spolupráce a koordinace mohou významně pomoci následky přerušení zmírnit.

Cílem této konzultace je zjistit postoje dotčených subjektů k revizi Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 994/2010 ze dne 20. října 2010 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení směrnice Rady 2004/67/ES. Především jde o identifikaci oblastí, které je třeba zlepšit, jaké jsou varianty pro zlepšení a jejich dopady.

Otázky a postoje uvedené v konzultačním dokumentu naznačují současné úvahy DG Energy zejména k otázce zajištění dodávek plynu pro vnitřní trh a respondenti jsou vyzváni k zaslání jakýchkoliv úvah a komentářů k této problematice.

Na základě získaných odpovědí a dalších diskuzí se členskými státy a ostatními zainteresovanými subjekty bude posouzeno, která opatření budou relevantní včetně případných legislativních změn.

Konzultační dokument s otázkami k této problematice je k dispozici v příloze této stránky.

Informace o konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Své připomínky k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz a to nejpozději do 2. března 2015.

Pokud byste na konzultaci Evropské komise odpovídali přímo, informujte nás prosím o Vašem příspěvku také.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/