EU 61/16 – Konzultace k provádění systému EU pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky u tabákových výrobků, T: 1.11.2016

Evropská Komise zahájila konzultaci k provádění systému EU pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky u tabákových výrobků podle článků 15 a 16 směrnice 2014/40/EU o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků (směrnice o tabákových výrobcích).

Hlavním cílem konzultace je získat názory zainteresovaných stran na zvažované politické postupy týkající se provádění systému EU pro sledovatelnost a bezpečnostní prvky. Jednotlivé politické alternativy a jejich možné dopady byly podrobně rozpracovány v posouzení Komise (Inception Impact Assesssmen) z června roku 2016.

Prostřednictvím této konzultace se Komise snaží získat zpětnou vazbu týkající se významu a dopadu zvažovaných politických postupů uvedených v posudku Komise. Konkrétně je snahou získat přehled o tom, která politická opatření jsou schopna naplnit požadavky směrnice o tabákových výrobcích, odhadnout předpokládaný finanční dopad na zúčastněné strany a v neposlední řadě získat předpokládaný dopad na malé a střední podniky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/2016_traceability_security_features_en.htm
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 1. 11. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/