EU 61/15 Konzultace k revizi směrnice o energetické účinnosti; T:4. 1. 2016

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci k revizi směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Cílem této konzultace je shromáždit názory a návrhy různých zúčastněných stran a občanů v souvislosti s přezkumem směrnice o energetické účinnosti plánovaným na druhé pololetí roku 2016.

Tento přezkum je velmi důležitý, protože Komise vyzvala členské státy ve své strategii pro energetickou unii ze dne 25. února 2015, aby přistupovaly k energetické účinnosti jako k vlastnímu zdroji energie.

Evropská rada schválila v říjnu 2014 cíl EU, jímž je alespoň 27% úspora energie do roku 2030 ve srovnání s prognózami, a požádala Komisi, aby přezkoumala cíl do roku 2020 „s ohledem na hodnotu 30 % pro EU“. Stávající politický rámec by měl být proto aktualizován tak, aby odrážel nový cíl EU v oblasti energetické účinnosti do roku 2030 a aby odpovídal celkovému rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030.

Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf i doc v příloze této stránky. V příloze též naleznete doprovodný dokument v českém jazyce.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 4. ledna 2016.

Související soubory

/jak-na-