EU 61/23 Nařízení o digitálních službách – provádění nezávislých auditů; T: 26.5.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení v přenesené pravomoci k nařízení o digitálních službách – provádění nezávislých auditů

Účelem tohoto nařízení v přenesené pravomoci je stanovit nezbytná pravidla pro postupy, metodiku a šablony používané pro audity velmi velkých online platforem a velmi velkých internetových vyhledávačů, jak stanoví nařízení o digitálních službách (článek 37).

Níže naleznete dokumenty – EU 61_23 EK Návrh nařízení v přenesené pravomoci – Ares(2023)3171302 a EU 61_23 EK Příloha v anglickém jazyce ve formátu pdf (bohužel jiný jazyk ani formát není momentálně k dispozici).

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém či anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 26. 5. 2023.