EU 61/21 Revize směrnice o řidičských průkazech; T: 17.5.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Revizi směrnice o řidičských průkazech. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě podrobnějšího dotazníku.

Komise provede revizi stávající směrnice o řidičských průkazech přijaté v roce 2006 s cílem zvýšit bezpečnost silničního provozu a usnadnit volný pohyb. Nová iniciativa zohlední nové výzvy v oblasti mobility, zejména v digitální oblasti, a přispěje k cílům EU stanoveným ve strategii pro inteligentní a udržitelnou mobilitu do roku 2020.

Níže naleznete dokument – EU 61_21 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2021)2730447 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 17. 5. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/