EU 61/18 Veřejná konzultace týkající se fungování správní spolupráce v oblasti přímých daní, T: 18. 2. 2019

Evropská komise vypsala konzultaci týkající se fungování správní spolupráce v oblasti přímých daní.

Cíl konzultace:

  • Tato veřejná konzultace je součástí administrativní spolupráce v oblasti přímých daní (Směrnice Rady 2011/16/EU). Cílem konzultace je posbírat názory občanů EU a participujících stran týkající se jejich zkušeností se současnými pravidly, podle kterých se řídí přímé zdanění a s vlivem těchto pravidel na správní spolupráci.
  • Evropská komise by ráda posbírala názory veřejnosti. K tomu jsou některé konkrétní otázky této konzultace adresovány určitým cílovým skupinám: jednotlivým daňovým poplatníkům, právnickým osobám či uspořádáním, poskytovatelům daňového poradenství a účetních služeb a finančním institucím.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v českém jazyce ve formátu pdf i word.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1068597/public-consultation_en

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 18. 2. 2019.

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/