EU 60/16 – Průběžné hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu, T: 14. 11. 2016

Evropská Komise zveřejnila konzultaci týkající se průběžného hodnocení činnosti Evropského inovačního a technologického institutu (EIT).
Hlavními cíli dané konzultace je zjistit, zda EIT funguje v souladu s nařízením o EIT a nařízením Horizont 2020 a jak plní svá poslání. Získané informace přispějí ke zlepšení fungování EIT a poskytnou základní podklady pro navrhování budoucích aktivit a iniciativ v rámci EIT, a to včetně dalšího strategického programu inovací (SIA). Získané vstupy budou dále využity k posouzení možných změn příslušného nařízení.
Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/consultations/european-institute-innovation-technology_en.htm
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 14. 11. 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/