EU 60/15 Konzultace k podpoře přehodnocení směrnice o označování parametrů nových automobilů; T:28. 12. 2015

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci na podporu hodnocení směrnice 1999/94/ES („směrnice o označování spotřeby automobilů „). Cílem tohoto hodnocení je posoudit skutečnou realizaci ve srovnání s očekáváním týkající se označování spotřeby automobilů.

 

Tato analýza zahrne význam, účinnost, efektivitu, soudržnost a přidané hodnoty evropské legislativy. Pozornost musí být věnována především zamýšleným a nezamýšleným důsledkům tohoto opatření. Rovněž bude poskytovat indikaci stupně, ke kterému je legislativa vypracována pro daný účel.Hodnocení by mělo Komisi pomoci:

  • lépe pochopit, jak a proč, současná legislativa EU funguje a identifikovat faktory, které pomohly nebo brání k dosažení cílů.
  • vymezit dopad právních předpisů, zejména s ohledem na pokrok při dosahování jejích cílů.

Součástí veřejné konzultace budou datové základny pro hodnocení směrnice. Zúčastněné strany jsou vyzvány odpovědět na otázky přímo kladené, včetně toho, zda je relevantní poskytování údajů a podpůrných důkazů. Konzultační dokument s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky.Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 28. prosince 2015.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/