EU 60/22 Akt o datech a pozměněná pravidla právní ochrany databází, T:6.5.2022

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k Aktu o datech a pozměněných pravidlech právní ochrany databází.

Komise řeší podmínky pro to, jak bude hodnota plynoucí z využívání dat sdílena mezi podniky, spotřebiteli a odpovědnými veřejnými orgány.

Tato iniciativa, známá jako „Data Act“, má za cíl usnadnit přístup k datům a jejich využívání, a to jak mezi podniky navzájem, tak mezi podniky a orgány státní správy, a přezkoumat pravidla právní ochrany databází. Usiluje o rovnováhu mezi právy na přístup k datům a pobídkami k investicím do dat, aniž by se měnila stávající pravidla pro ochranu údajů.

Níže naleznete dokumenty – EU 60_22 EK Návrh nařízení – COM(2022)68 a EU 60_22 EK Souhrn posouzení dopadů v českém jazyce ve formátu pdf.
Připomínky prosím zasílejte ve formátu Word na adresu eupripominkovani@komora.cz do 6. 5. 2022.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/