EU 60/21 Bankovní unie – revize rámce pro krizové řízení bank a pojištění vkladů, T:14.5.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování veřejnou konzultaci k revizi rámce pro krizové řízení bank a pojištění vkladů.

Jedná se o revizi rámce pro krizové řízení bank a pojištění vkladů, který zahrnuje směrnici o ozdravných postupech a řešení krize bank. Účelem revize je:

  • učinit rámec efektivnějším, flexibilnějším a koherentnějším pro řešení úpadku nebo platební neschopnosti bank v EU
  • zajistit, aby se vkladatelům dostalo rovného zacházení
  • poskytnout vkladatelům větší ochranu, a to i případným vytvořením společného mechanismu ochrany vkladatelů.

Níže naleznete dotazník – EU 60_21 EK Přezkumu rámce pro krizové řízení a pojištění vkladů v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 14.5.2021.