EU 60/18 Konzultace k rámci výrobkové politiky EU přispívajícímu k podpoře cirkulární ekonomiky, T: 10. 1. 2019

Evropská komise vypsala konzultaci k rámci výrobkové politiky EU přispívajícímu k podpoře cirkulární ekonomiky.

Cíl konzultace:

  • Konzultace je relevantní pro širokou veřejnost, jelikož všichni nakupují, používají či konzumují a zbavují se výrobků. Konzultace cílí na to lépe porozumět motivům, které vedou občany i podniky a další zúčastněné strany k určitým každodenním rozhodnutím týkajícím se výrobků.
  • Veřejnost bude mít pravděpodobně hlubší znalosti a větší zkušenosti s určitými nástroji politiky. Občanská společnost i nevládní neziskové organizace mají často od této politiky EU určitá očekávání a tím pádem i znalosti toho, jaký vliv ve skutečnosti má, což je pro tuto inciativu velmi relevantní.
  • Dále budou konzultovány národní a regionální autority v členských státech, které mají zkušenosti s implementací politiky EU, stejně jako povědomí o vlivu produktů v jejich zemích a regionech. Lokální politické iniciativy mohou doplňovat politiku EU, informace o nich tedy mohou být též zajímavé. Lokální hráči také hrají důležitou roli jako nákupčí produktů.
  • Politika EU ovlivňuje produkty na evropském trhu mnoha způsoby. Nějak jsou jí tedy ovlivněni jak všichni občané, tak i podniky a další zainteresované strany. Občané jako spotřebitelé produkty nakupují, používají a následně se jich zbavují. Podniky a průmyslová odvětví jsou zapojena do všech životních fází produktu včetně návrhu, importu/exportu, nákupu, využívání i kontroly jeho recyklace či likvidace.
  • Všichni výše zmínění se rozhodují pod vlivem pobídek a omezení, které jsou tvořené mimo jiné politikou EU. Proto je klíčové získat názory velkého množství zúčastněných stran, především ve vztahu k produktové politice EU. To pomůže identifikovat, jak EU svojí současnou politikou přispívá k podpoře cirkulární ekonomiky a jak by potenciálně mohla svůj přínos ještě zvýšit.

V příloze naleznete dotazníky s otázkami v anglickém jazyce ve formátu pdf i word.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-2409307/public-consultation_en

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 10. 1. 2019.

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/