EU 6/23 Ochrana svobody sdělovacích prostředků v EU; T: 17.1.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatý Komisí k novým pravidlům ochrany svobody sdělovacích prostředků v EU.

Nedávný vývoj v některých zemích EU, co se týče vlastnictví, řízení nebo provozu některých sdělovacích prostředků, poukazuje na rostoucí vměšování do mediálního odvětví. Cílem této iniciativy je zajistit lepší fungování mediálního trhu EU, a to zvýšením právní jistoty a odstraněním překážek na vnitřním trhu. Nová pravidla by měla stanovit mechanismus, jak zvýšit transparentnost, nezávislost a odpovědnost při opatřeních, která mají dopad na mediální trh, svobodu a pluralitu v rámci EU.

Níže naleznete dokumenty – EU 6_23 EK Návrh nařízení COM(2022)457 a EU 6_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf.

Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 17. 1. 2023.

/grafikem-sam-sobe-za-5-hodin-workshop-praha-florentinum/