EU 6/21 Digitální zdravotní údaje a zdravotnické služby – Evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví, T:25.1.2021

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k Evropskému prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví. K iniciativě bude později následovat veřejná konzultace v podobě dotazníku.

Evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví má za cíl:

  • prosazovat bezpečnou výměnu údajů o pacientech (včetně situací v zahraničí) a zajišťovat, aby občané měli nad svými zdravotními údaji kontrolu
  • podporovat výzkum v oblasti léčby, léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a výsledků
  • prosazovat přístup ke zdravotním údajům a jejich využívání pro účely výzkumu, tvorby politik a regulace, při zajištění důvěryhodného správního rámce a dodržování pravidel ochrany údajů
  • podporovat rozvoj digitálních zdravotnických služeb
  • objasňovat bezpečnost a odpovědnost umělé inteligence ve zdravotnictví

Níže naleznete dokument – EU 6_21 EK Počáteční posouzení dopadů – Ares(2020)7907993 v anglickém jazyce (v českém jazyce bohužel není k dispozici) ve formátu pdf.
Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v anglickém jazyce na adresu  eupripominkovani@komora.cz  do 25. 1. 2021.

/naucte-se-delat-business-na-linkedin/