EU 6/19 Hodnocení a pokyny pro transevropskou dopravní síť (TEN-T), T: 12.7.2019

Politika TEN-T je i nadále klíčová pro podporu volného pohybu zboží, služeb a občanů v rámci EU. Objem a směr globálních dopravních toků se mění a všeobecný dopravní systém je zásadně transformován digitalizací, jakož i čistou, propojenou a autonomní mobilitou.

Nařízení (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj TEN-T stanoví, že Komise do 31. prosince 2023 provede přezkum realizace hlavní sítě, přičemž zhodnotí: soulad s ustanoveními týkajícími se TEN-T, pokrok v provádění, změny v tocích osobní a nákladní dopravy, vývoj v oblasti vnitrostátních investic do dopravní infrastruktury a potřebu změn.

Konzultace je rozdělena do 6 oddílů:

  1. Obecné otázky k nařízení č. 1315/2013
  2. Forma sítě TEN-T
  3. Znaky sítě TEN-T
  4. Využití infrastruktury sítě TEN-T
  5. Nástroje realizace sítě TEN-T
  6. Další informace

Níže naleznete dotazník v českém jazyce s otázkami ve formátu pdf.

Další informace o této konzultaci a doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847/public-consultation_cs

Připomínky prosím posílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 12. 7. 2019.

Soubory

/jak-na-