EU 59/16 – Veřejná konzultace týkající se hodnocení směrnice 2009/119/ES o povinnosti udržovat minimální zásoby ropy; T: 5.11.2016

Evropská Komise zveřejnila konzultaci týkající se hodnocení směrnice 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů.
Účelem této konzultace je vyhodnotit aktuální stav směrnice 2009/119/ES. Obecným cílem hodnocení je posoudit, jak je směrnice o zásobách ropy realizována v jednotlivých členských státech EU a jak funguje v praxi; identifikovat možné problémy a oblasti s prostorem pro zlepšení či zjednodušení.
Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/consultation-evaluation-directive-2009119ec-imposing-obligation-member-states-maintain
Vaše náměty a názory k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 5. 11. 2016.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/