EU 59/15 Konzultace k partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi po roce 2020; T:13. 12. 2015

Evropská komise zahájila konzultaci k novému partnerství mezi Evropskou unií a africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi (ACP) po roce 2020. Cílem této konzultace je získat vstupy k analýze, která by měla být základem pro návrh nastavení budoucích vztahů.

Komise považuje v současnosti za důležité zhodnotit stávající dohody o partnerství, prozkoumat rozsah, který zůstává v platnosti do budoucna a nabízí platformu prosazování společných zájmů. K důkladnému přezkoumání je zapotřebí předpokladů, na nichž jsou založena partnerství, jde zejména o jeho rozsah, nástroje a způsoby práce. Výsledky budou tvořit hlavní složku analýzy a jako takové přispějí k vyhodnocení stávající dohody a stanoví politické návrhy pro budoucnost vztahů mezi regiony.

Vztahy mezi EU a státy ACP jsou dlouhodobé, sahající až do roku 1975, kdy došlo k uzavření první úmluvy z Lomé.  Stávající dohody o partnerství ACP-ES byla podepsána dne 23. června 2000 v Cotonou, Benin – odtud název „Partnerství z Cotonou“ (CPA). Byla revidována v letech 2005 a 2010, v souladu s jejími ustanoveními. Ta byla uzavřena na dobu dvaceti let a vyprší 29. února 2020.

Partnerství je komplexní; To zahrnuje politický rozměr, hospodářská a obchodní spolupráce, stejně jako rozvojová finanční spolupráce. Je především financováno z Evropského rozvojového fondu (ERF), mimorozpočtových fondů víceletých, které jsou složeny z přímých příspěvků od členských států EU doplněny o externí finanční nástroje získávány z rozpočtu EU. CPA je právně závazná dohoda. To vytváří společné instituce a poskytuje rámec pro dialog s jednotlivými členy. Ve skutečnosti dohody byly ústřední částí EU vnější politiky na mnoho let.

Konzultační dokument a doprovodný dokument k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce v příloze této stránky.

Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde.

Jakékoliv náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripomikovani@komora.cz a to nejpozději do 13. prosince 2015.

Související soubory

/hledate-skoleni-delame-je-skoleni-seminare-webinare-komora/