EU 59/23 Akt o o kritických surovinách; T:31.5.2023

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí k Aktu o kritických surovinách

Cílem nařízení je zajistit do roku 2030:

  • těžbu 10 % roční spotřeby strategických surovin (rudy, nerosty nebo koncentráty) v EU
  • zpracování (včetně všech mezistupňů) alespoň 40 % roční spotřeby strategických surovin v EU
  • recyklace alespoň 15 % roční spotřeby strategických surovin v EU
  • diverzifikovat dovoz strategických surovin do EU,  žádná třetí země by něměla zajišťovat více než 65 % daných surovin roční spotřeby EU

Obsah nařízení:

  • Kritické a strategické suroviny – seznamy
  • Posílení hodnotového řetězce surovin v Unii – strategické projekty, povolovací postupy a lhůty, průzkum
  • Monitorování a zmírňování rizik – koordinace zásob, společné nákupy
  • Udržitelnost – oběhovost, certifikace a env. stopa, volný pohyb zboží,
  • Strategická partnerství

Níže naleznete dokumenty – EU 59_23 EK Návrh nařízení COM(2023)160, EU 59_23 EK Příloha a EU 59_23 EK Souhrn posouzení dopadů ve formátu pdf. Připomínky k dokumentu zasílejte prosím ve formátu Word v českém jazyce na adresu eupripominkovani@komora.cz do 31. 5. 2023.