EU 59/21 Letecká doprava – Počítačové rezervační systémy (aktualizovaná pravidla), T:12.5.2021

Evropská komise vypsala k připomínkování veřejnou konzultaci k počítačovým rezervačním systémů v rámci letecké dopravy.  

Díky dostupnosti internetu a nových technologií se za posledních 10 let podstatně změnil způsob, jakým si cestující rezervují lety. Rezervaci lze nyní také provést celou řadou způsobů. Proto je třeba přezkoumat pravidla EU týkající se distribuce letenek prostřednictvím počítačových rezervačních systémů a posoudit, zda pravidla stále plní svůj účel. V rámci této iniciativy se posoudí možnosti jejich případné aktualizace.

Níže naleznete dotazník – EU 59_21 EK Počítačové rezervační systémy v českém jazyce ve formátu pdf (jiný formát bohužel není k dispozici).
Vyplněný dotazník prosím zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz do 12.5.2021.