EU 58/16 EK – Přezkum směrnice 2006/1/ES o užívání pronajatých vozidel pro silniční přepravu zboží, T: 31. 10. 2016

Evropská komise zahájila přezkum směrnice 2006/1/ES ze dne 18. ledna 2006 o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží. Směrnice 2006/1/ES stanovuje minimální úroveň liberalizace, pokud jde o užívání najatých vozidel pro silniční přepravu zboží, ale stále ponechává členským státům určitý prostor pro omezení používání těchto vozidel.
Cílem této konzultace je ověřit výsledky ex-post hodnocení směrnice, které bylo v nedávné době provedeno. Hodnocení přineslo zjištění, že některá možná omezení v rámci stávající směrnice se neslučují s cíli základních zásad, jako je prohlubování vnitřního trhu či dekarbonizace dopravy. V důsledku těchto zjištění Komise zvažuje revizi stávající směrnice.
Dotazník s otázkami k této konzultaci naleznete v anglickém jazyce ve verzi pdf v příloze této stránky. Další informace o této konzultaci a další doprovodné dokumenty jsou dostupné na stránkách EK zde: https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2016-review-hired-vehicles-carriage-goods_en.htm
Vaše náměty k dané konzultaci či jakékoliv podněty k této problematice prosíme, zasílejte na adresu eupripominkovani@komora.cz, a to nejpozději do 31. 10. 2016.

Související soubory

/nejcastejsi-pracovnepravni-preslapy-zamestnavatelu-webinar-hospodarska-komora/